Tante Mieke 1

Maria Vriens van Oirschot

Dank u wel voor het shot

Van een paar dagen geleden

Het ging over een ver verleden

U kwam volledig in de rol

Samen met Loes, wat een lol

Ik heb van u genoten

Uw verhaal, onverdroten

Het geeft ons inzicht in uw jeugd

En onze roots, wat een deugd

Wat we nu ook weten, is dokkelen

In de Laai, wij kenden alleen snorkelen

We gaan onszelf steeds meer begrijpen

Veel gaat allengs meer in elkaar grijpen

Wij als nazaten van Sjaan,Ad,Diny, Maria

En Harrie van Oirschot als jullie pa

Maria werd Mieke door de jaren heen

Kwam dat met een ontwikkeling overeen

Ik heb het u nooit gevraagd

Nooit met die vraag belaagd

Ik ben heel trots op u

Zoals ik u zie, nog veel surplus

Gefeliciteerd met uw verjaardag

Tezamen met Ome Jac, een fijne dag.