SMART  schrijven

Het schrijven kende ooit grenzen

SMART wist me te begrenzen

Specifiek meetbaar acceptabel

Realistisch tijdsgebonden miserabel

Ik had er niet voor gestudeerd

En het had me ook geleerd

De offerte gaat toch de kast in

Het gaat om inderdaad realiteitszin

Het leven heeft dit ingehaald

In de rijmelarij SMART behaald

Aan alle voorwaarden worden voldaan

De ontvanger regelmatig zelfs ontdaan