Roland Huijbregts 2

Roland dat kan ik stellen

Er is over jou veel te vertellen

Het eerste gedicht was al daar

In twintigtwintig was dat klaar

Niet alles is voor de publicatie

Dat natuurlijk door de appreciatie

Je weet dat ik vaak aankondig

Een deel van tevoren verkondig

Kijk nou eens naar deze gedeelde foto

Met Albert, Chris en nu volledige motto

Altijd en overal om te faciliteren

Daar mag ik je ook mee feliciteren

Ik ontwaarde toen al de rijmelarij

Door jullie bij TV Riel frank en vrij

De boodschap werd volledig begrepen

Door het vrijwilligershart gegrepen