Rinus Leijten 70 jaar

70 jaar in 2021 Rinus Leijten

Facebook zorgt voor de feiten

Een bijzondere verjaardag

Zeventig jaar op Oudjaarsdag

Wat het leven dan vermag

Wat ik aan Rinus echt mag

Rinus lijkt in zichzelf gekeerd

Begrijp me in deze niet verkeerd

Ergo Rinus is enigszins mysterieus

Rinus is curieus en meteen serieus

Mensen die net wat anders zijn

Daarom Rinus voor jou dit rijm

De kans is groot op een 2e editie

Dat is inderdaad mijn ambitie