Regte Heide en de liefde wandeling vers 2   20 januari 2021

We nemen een andere route

Volgen dan ook de voeten

Op een gebied van 850 hectaren

Kun je het volgende ontwaren

Ten westen van de Aesvoortsedijk

Ook vrij dichtbij de Rielsedijk

Een klein kaaike, kei tof

Op een groot natuurdoolhof

Het voelt wel vrij uniek

Zet je het in een grafiek

Het valt soms Kaaien ten deel

Op dit prachtige toneel