Reflectie over je leven

Je groeit op in de zestiger jaren

Je leert normen en waarden

Je karakter en energie wordt bepaald           

Door je ouders en omgeving vertaald

Je bent een individu

In het toen en nu

Als je iets voor een ander kan doen

Ga ervoor en niet vanuit fatsoen

Laat die kans niet glippen

Het leven aan je ontglippen

Vanuit het verleden

Tot aan het heden

Daaruit ontleen je je kracht

Niets en niemand heeft je in de macht

Je verloochent jezelf niet

In tijden van geluk en verdriet

Je gaat het uit de weg negativiteit

Daardoor verlies je mensen in de tijd

Je probeert mensen te steunen

Zodat zij tegen jou aan kunnen leunen

Het individu is nummer een

Dan ben je nooit alleen

Pas altijd toe reflectie

In iedere vorm van relatie