Macht is zorg

Macht is meteen zorg

Dan sta je ook borg

Voor de veiligheid

En ook de vrijheid

Van mensen om je heen

Laat hen niet alleen

Ben je daarvan bewust

Zorg niet dat je berust

En ook zonder macht

Wordt zorg verwacht

Let dan ook op elkaar

Als menselijk gebaar