Paul van Gestel 1

Het gaat over Paulus

Alleen maar bonus, geen malus.

Paul is een scribent

Die zijn weerga niet kent

Een eigentijds dichter

Jij maakt het leven lichter

Bij het afscheid van Geert

Een man, zo beleerd.

Waar jouw talent naar voren kwam

Onmiskenbaar een ram

Rammen hebben verwantschap

Ervaren kameraadschap

Je begrijpt elkaar

Het is vaak  raar en waar

Mon causeur

A tout a l’heure.

Congrats met je verjaardag !