Paul Coehorst

Dan moet je wel maten zijn

Zie ik Henri op zijn eigen tijdslijn

Paul ontvangt een felicitatie

Als van de meest close relatie

Dan is er een speciale band

Meer dan een vriendschapsband

Ik schreef al een keer stereo

Voor Paul en Ilse een duo

En voor Henri was het mono

Wie weet nog een keer een trio

Dan bedoel ik niet de eerste gedachte

Dat had je van mij mogen verwachten

Is Paul Coehorst nu wel tevree

Met dit vreemde vers twee

Nou ik weet het gewoon goed gemaakt

De rijmelarij voor jullie 3 wordt niet gestaakt