Pam van Geloven 1

Pam heeft meer dan één Oudjaarsdag

Een Nieuwjaarsdag en een verjaardag

Jarige Alphense Pam van Geloven

Ik kan de oren en ogen niet geloven

Ik had bij de kennismaking met Pam

Al een gevoel hier komt wel wat van

Beiden sinds een tijdje bij Carel de Roy

Samen organiseren in een club met allooi

Een steentje bijdragen aan heemkunde

Van geschiedenis tot aardrijkskunde

De historie van Alphen en Riel eigen maken

En de menselijke waarden bewaken

Een nieuwe uitdaging voor ons beiden

We gaan u met nieuwe verzen verblijden