Ozkan Akyol 1

Wat is het toch fijn

Verdraagzaam te zijn

Je maakt je eigen geluk

Niemand maakt dat stuk

Ozkan Akyol gaat zijn eigen weg

Dat is wat ik deze man nazeg

Dat leidt dan tot acceptatie

En in brede zin appreciatie

Het artikel raakte mij

Dan ook meteen rijmelarij