Nicole van Wieringen 2

Wat je doet is wie je bent

Dat klinkt natuurlijk bekend

Daar had ik laatst over geschreven

Ik had je 12,5 werkjubileum beschreven

Ook nu bij je verjaardag bij jou stil staan

Want jij en je bedrijf zijn niet ver vandaan

Van die persoon die jij bent

Wordt door velen onderkend

Jij hebt de goodwill van velen

Omdat je mensen wil aanbevelen

Richting een nieuwe loopbaan

Dat is jouw vorm van bestaan

Jij biedt dan ook perspectief

Via social media expressief

Jij breekt voor anderen die lans

Geeft je verjaardag extra glans