Harrie Spijkers

Harrie Spijkers recent 60 jaar

Nu ook rijmelarij voor hem daar

Harrie is wel niet op Facebook

Marieke met het bericht om de hoek

Nu gewoon wat herinneringen ophalen

Met de K-groep diverse verhalen

Terugdenken aan een mooie periode

Diverse activiteiten samen ontplooien

Het koken voor de vrouwen door de mannen

Tot in hetzelfde tenue verkleed Carnavallen

Zelfs bij de TV Riel in matrozenkostuum

Ik schrijf het nu geldt niet als postuum

Zoals bij vele dingen die voorbij gaan

Het goede gevoel blijft toch bestaan