Myriam Triepels de Roo

Myriam Triepels en Julius de Roo

Een spraakmakend en enerverend duo

Dat bedoel ik In vele opzichten

Dus dat werd weer dichten

Over deze twee dorpsgenoten

Zijn het ook lotgenoten

Dat kun je misschien wel zeggen

Daar zullen we een ei over leggen

In mensen geïnteresseerd

Hun werk nu en beleerd

In de psyche van de mens

Dat is toch eenieders wens

In principe was dit sonnet

Voor deze twee een duet

We gaan nu vers 1 toch afsluiten

Voor Julius vers 2 gaan we later stuiten