Mathijs van Lisdonk 3 een collage

Ik heb een keer geschreven

En ook eer bewezen

Aan de mooie plaatjes

En bijbehorende praatjes

In de vorm van blogs

Nou complete logs

Over de Regte Hei

Wie komen langszij

Wat in een gesprek ontstond

Gisteren in de ochtendstond

Niemand te na gesproken

Anderen blijven niet verstoken

Het ging over Mathijs van Lisdonk

Die deze week enorm uitblonk

Met zijn hoogstaande foto

En wat is zijn motto

Het gaat ook over delen

Het kan hem wat schelen

Dat anderen zich verbeteren

Dit rijm om ons te fĂȘteren

Verbinding op de Regte Hei

Maakt lichaam en geest vrij

Een collage van zijn oeuvre

Een fotografische manoeuvre