Mathijs Gaat Door 2021

Wekelijks Mathijs Gaat door

Cultuur, muziek hij gaat ervoor

Een pen ging leven, wilde blijven

Die meteen ook leerde schrijven

En Hotel Prinsen komt voorbij

Joost Prinsen met rijmelarij

Van alle tijden gedichten

Om het leven te verlichten

En dat kan meer betekenen

Dat willen we bij deze optekenen