Marjon van der Maat 2

Jarige Marjon van de Maat

Het is immers nooit te laat

Hoelang kennen we elkaar

Nou dit jaar precies 40 jaar

Een brief toen en een pasfoto

Dat was dan het motto

Voor een heel enerverend leven

Wat we daarna mochten beleven

Voor ons is het klip en klaar

Voor jou en mij nog niet klaar

Dat kan ik zien aan je positie

En eveneens aan je ambitie

Van mij de groeten uit Eastpoint

Naar uw domicilie in Westpoint