Marianne Land  Phelie de Koster  Erwin Fonken  Wil Lammers

Vandaag jarig een kwartet

Deze week al de toon gezet

Het ging veel over Goirle en Riel

Wat is het toekomstig profiel

In ieder geval in deze rijmelarij

Zijn er 3 Kaaien en 1 Ballefrutter bij

We beginnen nu met de dorpsgenoten

Marianne en Phely zijn leeftijdsgenoten

Beiden zijn zij uit hetzelfde bouwjaar

Wat zij nog meer delen een bijzonder paar

Zij zijn in een historische periode geboren

Maar hebben gewonnen en niet verloren

Erwin niet geboren en getogen maar nun echte

Dat kan in deze helemaal niet aanvechten

Zet zijn schouders onder diverse projecten

Toont zich een Rielse Kaai dat kunt u checken

Met Ballefrutter Wil Lammers een keer gevoetbald

En ook met regelmaat een potje mee getennist

We zijn in de toekomst nog wel meer van plan

Maar dat zien we te zijner tijd oftewel alsdan