Maria Coensen  Floor Paulissen-Swinkels

Hebben we een writer’s block

Schrijven rondom de klok

Het blijkt maar een paar uur

Dat is toch van korte duur

We combineren twee verjaardagen

Ze vallen niet op dezelfde dagen

Je tracht een compromis te vinden

En dat naar ieders welbevinden

Maria Coensen wordt vijfenzestig jaar

Een prachtige leeftijd is daar

Een actief leven achter de rug

We zien elkaar bij Willem II terug

Floor in het midden van haar leven

Wat mag je allemaal nog beleven

Huisje, boompje, een hond als beestje

Vandaag in ieder geval een feestje

Het is goed toeven in ons dorp Riel

Dat is dan jullie gezamenlijk profiel