Loes van Eijck 2

Vorig jaar al veel geschreven

Heb je recent nog kunnen lezen

Een bewogen jaar achter de rug

Maar jij komt stilletjes aan terug

Je bent een echte van Oirschot

Dat is ons gezamenlijk lot

Het is heel fijn om te delen

Hopelijk helpt het met helen

Ik waag me misschien op glad ijs

Dat is dan wellicht niet wijs

Maar het gaat om de intentie

En dat is bovenal de essentie

Ik kon het toch weer niet laten

Om wat rijmelarij toe te laten