Kaag en Rutte

Heeft Mark nu gewonnen

En heeft hij garen gesponnen

Bij de politieke onervarenheid

Dankzij Sigrid Kaag of ten spijt

Het beoogde doel is bereikt

Door met dit kabinet na veel strijd

Ik sprak al een keer over een circus

En een overwinning van Pyrrhus

De peilingen voor VVD stijgen

Neergang voor CDA en D’66 dreigen