Hannie en Henry 40 jaar samen

Hannie en Henry veertig jaar samen

Het bericht van Hannie kan dat beamen

Een prachtgezin met twee zonen

Een kleinzoon mocht hun ook al overkomen

Een gezamenlijke liefde ook de United States

Dat vindt zich terug in het bedrijf , nog steeds

Het gaat ook wel eens om de politiek

Maar wat bovendrijft is de ethiek

Dat is het mooie aan een langdurige relatie

Het leidt altijd weer tot stabilisatie

Hannie en Henry nog vele jaren in gezondheid

En dat het tot vele reizen naar de USA leidt