Goof Brouwers

Goof ik kan het niet laten

Op jou rijmelarij los te laten

Vandaag op bevrijdingsdag

Jouw zeventigste verjaardag

Jij bent van die generatie

Vrijheid kort na de Duitse annexatie

Een periode van vreugde en rouw

Na de 2e wereldoorlog in opbouw

Tevreden zijn met kleine dingen

Los van de vele ontberingen

Die ons op deze dag herinneren

Laten we ons gewoon bezinnen

Goof er komt nog een volgend rijm

Betreft dan je sportieve levenslijn