Geert van der Werf

Vandaag Geert van der Werf

Voor jou een hoera driewerf

In de geest van onze driekleur

Behoort Logistic Force tot de fine fleur

Het is vandaag jouw verjaardag

Ik feliciteer Michel, Patrick ook deze dag

Chapeau voor wat jullie doen

Weer bijdragen aan het Willem II blazoen

Ondanks deze moeilijke tijden

De club met dit nieuws verblijden

Het is een signaal naar andere sponsors

De organisatie en alle supporters

Om achter je club te blijven staan

Zo hebben de Tricolores het bestaan

Wat nu sinds jaren al wordt ingezet

En ook in 2021 zal worden voortgezet

Wellicht had u het wel verwacht

Geert krijgt in deze zeker een acht