Geert Jan Truijen

Truijen, Geert Jan

Andersom is wat niet kan

Op je achternaam Truijen

Alleen het woord vertuien

Dat zou in de Piushaven kunnen

Rijmmogelijkheden die wel uitdunnen

Geert Jan, het is een cryptisch begin

Wat is dan de reden en de zin

Van een gedicht op deze dag

Congrats met je verjaardag

De echte aanleiding voor dit gedicht

Daartoe voelde ik me geheel verplicht

Is jouw advies in negentientweeentachtig

Wat leidde tot mijn carriere , indachtig

Geert Jan, een fijne dag toegewenst

Helaas enigszins door Corona begrensd

Blijf in deze tijden vertrouwen houden

Dat zal ik bij jou ook altijd blijven onthouden