Freerk Bokma 3

Ik ben eigenlijk in dubio

Wordt het nu een trio

En dat in de zin van aantal

Driemaal wordt nu het getal

Freek is een voorbeeld van integreren

Of populair geformuleerd assimileren

Nummer een Freerk zijn achtergrond

Elders geboren al lang op Rielse grond

De tweede over Carnaval viel hem ten deel

Met kompaan Dirk Oomen op het toneel

Ik herinner me nu wel een fraaie foto

Terrence en Bud was dat het motto

Nou zijn we al schrijvende toch rond

Nummer drie voor Freerk nu afgerond

Freerk heeft zich in de top 10 genesteld

Daarr sta ik toch niet van versteld