Fake news en Henk

Je ziet het vaak voorbij komen

Als het je dan zelf gaat overkomen

Dan is het moment daar om te schrijven

Fake news mensen uit elkaar drijven

Nu ben ik dus niet gevaccineerd

Wordt in bijgaande gesuggereerd

Mijn vrouw vult haar tijd met een ander in

Fake news staat iedere keer voor totale onzin