Evelien Taminiau  Leo Bertens  Gabor Keresztes

Vandaag een trio jarig

Alles in één is niet karig

Kwestie van keuzes maken

En het individu niet laken

Evelien een prachtige leeftijd

70 jaar is voor haar een feit

Hoe de FB vriendschap ontstond

Dat heb ik niet in beeld terstond

Voor Leo nu de eerste regels

We waren samen 2 voetbalvlegels

Daar gaan we nog over uitweiden

De volgende alleen voor jou rijmen

Over de familie Keresztes al veel geschreven

Dat heb ik laatst nog een keer terug gelezen

Ik verwacht dat dan ook voor Gabor

Tot nu voor jou alleen is één de score