Een dorp in verbinding

Kijk naar de ziel van Riel

Mannen dat is ons profiel

Jan, Dennis, Max de junior

Maikel, Henk, Nico de nestor

We hebben veel bereikt

En dat in relatief korte tijd

Dat konden we bemerken

Dat het echt begint te werken

Inspireren, prikkelen, motiveren

We konden veel van elkaar leren

We leerden elkaar te respecteren

Grappen en grollen konden niet deren

Zelfs Max van Dijk onze junior                         

Heeft aanleg voor kleedkamerhumor

De basis is daar voor vele jaren

Nu kunnen we verhalen vergaren

En delen via de site en Facebook

En het Goirles Belang om de hoek

Bij het LOG de ambities verteld

Die we ons ten doel hadden gesteld

We gaan ons nu voor de docu opmaken

Om zoveel mogelijk mensen te raken

Dat is ons gezamenlijke doel

Als onderdeel van een wij gevoel