De Schoonmaker Corona 2020

In deze periode van het virus Corona

Schrijf ik aan Personeelszaken, aan Leona

De hele mensheid voert een strijd

We hopen allen op een nieuwe tijd

Alle krachten worden verenigd

Iedereen wordt nu herenigd

Ongeacht ras, kleur of religie

We hebben allemaal dezelfde ambitie

Namelijk dit virus verslaan

Dat geven we Corona te verstaan

De mensen in de zorg

Zij staan voor ons borg

Gezondheid is nummer één

Dat brengt nu alle mensen bijeen

Wij schoonmakers steunen volop

We ondersteunen ook non stop

De waardering komt ons tegemoet

We worden met respect begroet

Het zijn roerige tijden

Samen blijven we ons onderscheiden

Er is bij Vitron wederzijds vertrouwen

We kunnen op elkaar blijven bouwen