Corona terreur en Maaike 2021

Deze week Capitool taferelen

Die zich op straat afspelen

Je denkt terug aan de zeventiger jaren

Het leger ingezet om mensen te bedaren

Zover is het gelukkig nog niet

Voor politie en ME eerbied

De avondklok was het signaal

Om los te gaan en wel totaal

Alle frustraties kwamen eruit

Hoe en wat niet duidelijk geduid

Politici die even twitteren

Politiek willen schitteren

Toch eensgezindheid prevaleerde

Wat daarna Den Haag etaleerde

De beelden waren schrijnend

En dan de emoties overstijgend

Saamhorigheid toont dan ons land

Politie, voetbalsupporters hand in hand

Een kleine groep die het niet begrijpt

Maar wat dan toch echt aangrijpt

Maaike van de Primera in het middelpunt

Haar tranen emotioneren tot een hoogtepunt

En Maaike van de Primera is onbaatzuchtig

En deelt de crowdfunding ook onzelfzuchtig

De enorme steun die zij mocht ontvangen

Door haar werden we met hoop bevangen

En verlicht dan toch deze donkere dagen

Om tezamen deze periode te verdragen