Christien de Jong 2

In Tilburg heb je een pin

Dat geeft aan 013 extra zin

Om te worden gewaardeerd

Als je extra hebt gepresteerd

Een pin die je doorgeeft

Die op Facebook leeft

Is het alleen voor Tilburgers

Of ook voor voormalige burgers

Het is niet geheel duidelijk

Blijft het geheel onduidelijk

Dan is er voor Christien

Een Kaaike ook in aanzien