Bud en Monique Kerkstraat 15a Riel

We bevinden ons in Corona staat

Dan word je nu vanuit Riel bijgepraat

Kerkstraat 15a bewoners en onderhuurders

Bud en Monique geen gemiddelde huurders

Jullie maakten ook onderdeel uit van de historie

Vanaf 1850 tot 2020 familie van Oirschot in memorie

Daarom een exemplaar van de kaart van 170 jaar

Voor jullie , 10 jaar een Tilburgs Riels paar

Naast de kaart voor de rechterhanden in de familie

Was er ook een met linkerhanden met hier domicilie

Zoals opa Harrie van Oirschot een dagboek schreef

Blijkt er een Dorpsdichter in Riel, zoals Nico de Beer beschreef

Een artikel in het BD viel nu Frank ook ten deel

Allemaal op en over het Kerkstraat 15 perceel

Ik wilde alle communicatie met jullie delen

Jullie ervaringen in Riel wellicht nog een keer delen

Alles in het kader van Kijk naar de Ziel van Riel

Als Tilburgse Rielenaren, real en in stiel