Boerenovertrek en koeienovertrek

Vroeger had je een boerenovertrek

Nu heb je soms een koeienovertrek

Heeft deze vergelijking dan zin

Ik zie er toch wel wat in

Dat is ook de reden van dit rijm

In het verleden naar nu zijn

De koeienovertrek lijkt een oversteek

Dat is waar het dan toch leek

Nee de oversteek is een overtrek

Het betreft voor de koeien een nieuwe stek

Hoe lang dat dan ook zo zal zijn

Is dat dan ook wel in de lijn

Met in het verleden de boerenovertrek

Onze fantasie wint in deze throwback