Bobbie van Bavel 1

75 jaar Antoon Je hebt je leeftijd mee

Daarom krijg je van mij een lange CV

Bobbie van Bavel is zijn koosnaam

Geboren als Antoon, een man met faam

Voor de jeugd wellicht niet zo bekend

Daarom dit gedicht, leek me wel attent

Ik ga niet tot zijn jeugdjaren terug

Tot 50 jaar geleden, een voldoende tijdsbrug

In 1968 woonachtig in een aanleunwoning

De Heidehoeve, daarna daar geen bewoning

Deze woning met café als de voorloper

Van de befaamde Heidehoeve , een koploper

Tezamen woonachtig met vrouwlief Hannie

Een Tilburgse Rielse, er is geen evenknie

Nu al 50 jaar woonachtig in de Dorpstraat

Prominent in het centrum van deze hoofdstraat

Ik ga nu toch dit hoofdstuk afsluiten

Vers twee van de CV volgt nog om te besluiten