Abdij Koningshoeven

Ik ontving een fraaie kaart van broeder David

De mooie woorden voelden als credit

Terug aan Abdij Koningshoeven de groeten

Wellicht gaan we elkaar nog ontmoeten

Bijgaand nog twee gedichten

Om het afscheid te belichten

De samenwerking tot medio 2020

Was bijzonder en heel amechtig

Om te werken op een bijzondere locatie

Middels dit rijm dan ook de appreciatie